Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17028
Title: Tham luận về vấn đề phát huy khí thế " ba sẵn sàng" thanh niên cả nước quyết tâm thừa thắng xông lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược
Authors: Vũ Quang
Keywords: Giặc Mỹ
Kỳ họp 4
Khí thế " ba sẵn sàng"
Khóa III
Tham luận
Thanh niên
Abstract: Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sản xuất và chiến đấu, sãn sàng xả thân vì nước không sợ bất kỳ khó khăn nào; Ra sức xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, gương mẫu thực hiện pháp luật Nhà nước; Toàn thể nam nữ thanh niên quyết tâm đẩy mạnh
Date Created: 19 đến 22-5-1968
Issue Date: 1968
Format: tr. 127-131, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.5 đến ngày 22.5.1968)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.