Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17069
Title: Lời phát biểu
Authors: Nguyễn Văn Tiến
Keywords: Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam
Lời phát biểu
Kỳ họp 4
Khóa III
Abstract: Toàn văn lời phát biểu của Trưởng phái đoàn đại diện thường trục Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam Nguyễn Văn Tiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa III
Date Created: 19 đến 22-5-1968
Issue Date: 1968
Format: tr. 299-303, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 19.5 đến ngày 22.5.1968)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.