Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17075
Title: Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
Authors: Lê Duẩn
Keywords: Hồ Chủ tịch
Điếu văn
Kỳ họp 5
Khóa III
Lễ truy điệu
Abstract: Toàn văn điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao độn Việt Nam đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch tại kỳ họp thứ 5 , Quốc hội khóa III
Date Created: 22 đến 23-9-1969
Issue Date: 1969
Format: tr. 37-40, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.9 đến ngày 23.9.1969)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.