Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17098
Title: Người công giáo quyết tâm chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn
Authors: Hồ Thành Biên
Keywords: Thắng lợi hoàn toàn
Người công giáo
Tham luận
Cứu nước
Chống Mỹ
Kỳ họp 6
Khóa III
Abstract: Thể hiện lòng quyết tâm của người công giáo trực tiếp góp phần chăm lo xây dựng hợp tác xã, góp công sức đáng kể với dân với nước. Người công giáo quyết tâm đứng dậy chống Mỹ, cứu nước góp phần đưa đất nước đến thắng lợi hoàn toàn
Date Created: 31-5 đến 5-6-1970
Issue Date: 1970
Format: tr. 150-152, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá III.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 31.5 đến ngày 5.6.1970)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.