Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17162
Title: Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa III, kỳ họp thứ 7, phê chuẩn Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị Quyết
Quốc hội khóa III kỳ họp thứ 7
Abstract: Toàn văn Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa III, kỳ họp thứ 7: căn cứ pháp luật và nội dung của quyết nghị phê chuẩn Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1969
Date Created: 4-3-1971
Issue Date: 1971
Format: tr. 151, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 1.3 đến ngày 4.3.1971)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 389,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.