Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17254
Title: Đẩy nhanh tốc độ làm thủy lợi và khai thác kinh tế vùng đồi núi, để phát triển kinh tế Hà Tĩnh
Authors: Trần Quang Đạt
Keywords: Thủy lợi
Khóa IV
Tham luận
Hà Tĩnh
Kinh tế
Kinh tế vùng đồi núi
Kỳ họp 2
Abstract: Trình bày 3 hướng khai thác kinh tế vùng đồi núi Hà Tĩnh: khai thác và trồng rừng, quy hoạch vùng chăn nuôi, quy vùng trồng cây công nghiệp; đề nghị 4 vấn đề để thực hiện thâm canh vùng đồng bằng và khai thác đồi núi: sớm ban hành chính sách và quy chế qu
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 174-176, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.