Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17269
Title: Phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thể của giai cấp công nhân, khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ công nhân đông đảo và giỏi nghề
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Công nhân
Kỳ họp 2
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Khẳng định vai trò làm chủ tập thể của giai cấp công nhân; đề xuất một số kiến nghị: Quốc hội cần nghiên cứu và sớm ban hành Luật lao động, đề nghị Chính phủ cần có sự kiểm tra và có sự đúc kết việc thi hành Luật công đoàn…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 226-229, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.