Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17278
Title: Động viên lực lượng phụ nữ thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1972
Authors: Lê Thị Xuyến
Keywords: Kế hoạch nhà nước
Kỳ họp 2
Khóa IV
Phụ nữ
Tham luận
Abstract: Trình bày những đóng góp của phụ nữ trong tham gia và quản lý sản xuất; đề xuất một số kiến nghị trong phát huy, sử dụng, bồi dưỡng lao động nữ: cải tiến công cụ sản xuất nông nghiệp để giảm nhẹ cường độ lao động cho phụ nữ, tiếp tục bồi dưỡng các cán bộ
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 260-262, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.