Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17283
Title: Sử dụng và bồi dưỡng lao động phụ nữ
Authors: Lê Chân Phương
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa IV
Lao động phụ nữ
Tham luận
Abstract: Trình bày thành tựu đạt được trong cải thiện chất lượng lao động phụ nữ; những hạn chế trong sử dụng lao động phụ nữ; đề xuất kiến nghị về những chính sách đối với lao động phụ nữ: xác định rõ phương hướng phân bổ sức lao động, tăng cường kiểm tra đôn đốc
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 280-283, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.