Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17302
Title: Quyết tâm khắc phục hậu quả của thiên tai, ra sức đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống và chi viện tiền tuyến
Authors: Nguyễn Thị Mười
Keywords: Chi viện
Kỳ họp 2
Khóa IV
Sản xuất
Tham luận
Thiên tai
Abstract: Trình bày những thiệt hại do thiên tai gây ra và những biện pháp khắc phục sản xuất ở các tỉnh bị thiên tai; những khó khăn của vùng bị lụt về bảo vệ tuyến đê chống lụt, thời gian khắc phục hậu quả thiên tai…
Date Created: 19-03 đến 25-03-1972
Issue Date: 1972
Format: tr. 355-357, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 19.3 đến ngày 25.3.1972)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.