Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17339
Title: Báo cáo của Chính phủ
Authors: Phạm Văn Đồng
Keywords: Báo cáo
Chính phủ
Kỳ họp 3
Khóa IV
Abstract: Trình bày những thành tựu đạt được trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta; nhiệm vụ cần chú trọng thực hiện: đề cao vị trí của giao thông vận tải, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế...
Date Created: 18-2-1973 đến 21-2-1973
Issue Date: 1973
Format: tr. 19-26, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 18.2 đến ngày 21.2.1973)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.