Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17347
Title: Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Hiệp định Pari
Kỳ họp 3
Khóa IV
Phật giáo
Tham luận
Abstract: Khẳng định thắng lợi của nhân dân Việt Nam khi ký kết Hiệp định; vai trò quyết tâm của giới Phật giáo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác...
Date Created: 18-2-1973 đến 21-2-1973
Issue Date: 1973
Format: tr. 51-52, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 18.2 đến ngày 21.2.1973)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.