Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17497
Title: Phụng sự lý tưởng từ bi (Dữ lạc bạt khổ) của Đức Phật, những người Phật giáo chúng tôi tích cực đấu tranh vì hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc
Authors: Thích Trí Độ
Keywords: Độc lập dân tộc
Hòa bình
Kỳ họp 5
Khóa IV
Phật giáo
Tham luận
Abstract: Khẳng định về thắng lợi của nhân dân ta khi ký kết Hiệp định Pari; tố cáo hành vi xâm phạm Hiệp định và những tội ác của Mỹ với giới Phật giáo; thể hiện quyết tâm của giới Phật giáo trong công cuộc xây dựng chế độ mới
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 219-220, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.