Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17498
Title: Quyết tâm của người Công giáo thực hiện nhiệm vụ mới
Authors: Nguyễn Thế Vịnh
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 5
Khóa IV
Nhiệm vụ mới
Tham luận
Abstract: Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu; những đóng góp của giới Công giáo trong kháng chiến; khặng định quyết tâm đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Pari và sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 221-222, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.