Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17502
Title: Tổ chức tốt việc phục vụ đời sống nhân dân, trước hết là đời sống của người lao động
Authors: Hoàng Quốc Thịnh
Keywords: Tham luận
Người lao động
Phục vụ
Đời sống nhân dân
Kỳ họp 5
Khóa IV
Ngành Nội thương
Abstract: Trình bày những nhược điểm, hạn chế trong phục vụ đời sống nhân dân; những mục tiêu phấn đấu trong năm 1975: tiến hành mạnh mẽ công tác giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, tổ chức tốt công tác tiếp phẩm cho nhà ăn...
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 233-235, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.