Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17539
Title: Công tác thủy lợi và tổ chức lực lượng chuyên môn hóa lao động làm thủy lợi có năng suất cao, phục vụ nông nghiệp phát triển
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa IV
Lực lượng chuyên môn hóa
Nông nghiệp
Tham luận
Thủy lợi
Abstract: Trình bày những việc cần làm tốt để hoàn thành Kế hoạch nhà nước; những nguyên nhân gây ra hạn chế của đội thủy lợi 202; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ bên cạnh những công trình lớn, có kế hoạch cụ thể giao cho ng
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 362-364, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 77.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.