Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17540
Title: Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố hòa bình của đồng bào theo đạo tin lành
Authors: Bùi Hoành Thử
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Đạo Tin lành
Kỳ họp 5
Khóa IV
Tham luận
Abstract: Trình bày những đóng góp của giáo hội trong những năm qua: nêu cao tình thần yêu nươc, hăng hái lao động và công tác, hoàn thành Kế hoạch nhà nước 1974; đấu tranh thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam; nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, tích cực
Date Created: 23-12-1975 đến 28-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 365-368, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IV.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 23.12 đến ngày 28.12.1974)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.