Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17620
Title: Cần đẩy mạnh công tác sưu tầm, khai thác văn nghệ dân gian
Authors: Cao Sơn Hải
Keywords: Kỳ họp 2
Khai thác
Khóa V
Sưu tầm
Tham luận
Văn nghệ dân gian
Abstract: Phân tích giá trị, vai trò của văn nghệ dân gian và sự cấp bách của công tác sưu tầm, khai thác; đề xuất một số kiến nghị: thành lập Viện văn nghệ dân gian, đầu 4 vốn, thiết bị cho công tác sưu tầm, khai thác...
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 181-183, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.