Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17624
Title: Vấn đề hoàn chỉnh thủy nông
Authors: Nguyễn Thị Khoản
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa V
Tham luận
Thủy lợi
Thủy nông
Abstract: Trình bày những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và thành tựu đạt được trong chiến dịch thủy lợi của nhân dân Hà Bắc; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: sớm có chế độ cụ thể về tu bổ kênh mương và chế độ quản lý thường xuyên các công trình đã hoàn thà
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 194-195, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.