Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17632
Title: Công tác hoàn chỉnh thủy nông
Authors: Đỗ Văn
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa V
Tham luận
Thủy nông
Abstract: Trình bày thành tựu đạt được trong củng cố thủy nông; những biện pháp, cách thức tiến hành công tác thủy nông đạt hiệu quả và bài học kinh nghiệm: nắm vững đường lối hợp tác hóa với thủy lợi hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của cả đảng bộ...
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 216-219, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.