Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17633
Title: Một số suy nghĩ và nguyện vọng của những người phụ nữ trí thức
Authors: Trần Thị Ân
Keywords: Kỳ họp 2
Khóa V
Phụ nữ
Tham luận
Trí thức
Abstract: Trình bày nguyện vọng được đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp phục vụ đời sống và sức khỏe của phụ nữ trí thức; khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới…
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 220-222, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.