Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17649
Title: Một vài ý kiến đối với việc giáo dục toàn diện
Authors: Đỗ Đình Chất
Keywords: Giáo dục
Kỳ họp 2
Khóa V
Tham luận
Abstract: Trình bày những thành tựu và những hạn chế trong giáo dục của nước ta: về đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật ở trường cấp III, về cơ sở vật chất thiết bị dạy học; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản, ban hành chính sách phải đ
Date Created: 22-12-1975 đến 27-12-1975
Issue Date: 1975
Format: tr. 273-274, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.