Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17716
Title: Phụ nữ Việt Nam nguyện triệt để thi hành các Nghị quyết của Quốc hội, ra sức phấn đấu trở thành người phụ nữ xã hội chủ nghĩa
Authors: Hà Thị Quế
Keywords: Kỳ họp 1
Khóa VI
Phụ nữ xã hội chủ nghĩa
Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến và thời bình. Đưa ra một số hạn chế, trở ngại khả năng đóng góp của phụ nữ. Trình bày đề nghị với Quốc hội và Chính phủ tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong giai đoạn lịch s
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 158-160, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.