Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17722
Title: Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắc Lắc nguyện thắt chặt tình đoàn kết với các dân tộc trong cả nước, nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng một nước Việt Nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa
Authors: Y-Blốc Ê-ban
Keywords: Đắc Lắc
Đoàn kết dân tộc
Kỳ họp 1
Khóa VI
Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Trình bày thành quả thắng lợi toàn diện và bước đầu của nhân dân tỉnh Đắc Lắc. Đưa ra một số hạn chế đề nghị Quốc hội quan tâm, giúp đỡ giải quyết vấn đề định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc ít người; quan tâm ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục,
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 181-184, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.