Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17732
Title: Thành phố Hải Phòng quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Quốc hội
Authors: Trần Kiên
Keywords: Hải Phòng
Kỳ họp 1
Khóa VI
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Khẳng định đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự lực cánh sinh, quyết tâm làm tốt các mặt công tác cũng như quản lý tốt các mặt công tác ở cảng, nâng cao năng suất, đóng nhiều tàu thuyền…. của thành phố Hải Phòng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của xây dựng
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 221-223, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.