Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17737
Title: Phụ nữ Kiên Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Authors: Võ Thị Liễu
Keywords: Kiên Giang
Kỳ họp 1
Khóa VI
Phụ nữ
Quốc hội
Abstract: Trình bày kiến nghị để thực hiện nguyên vọng của phụ nữ Kiên Giang với Quốc hội : sớm có biện pháp trừng trị đối với bọn 4 sản phản động; có chính sách thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trên mọi lĩnh vực…..
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 235-237, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.