Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17746
Title: Phụ nữ Dak-Lak cố gắng phát huy truyền thống của dân tộc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Ka HYiêng
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Đắc Lắc
Kỳ họp 1
Khóa VI
Phụ nữ
Abstract: Đề nghị Quốc hội một số vấn đề tạo điều kiện cho chị em, phụ nữ Đắc Lắc phát huy truyền thống vốn có của dân tộc ta là tự lực tự cường, đoàn kết các dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước, cùng nhau đưa ra cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 269-270, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.