Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17769
Title: Chuyển biến nhanh chóng và sâu rộng trong đồng bào công giáo thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Huỳnh Công Minh
Keywords: Công giáo
Kỳ họp 1
Khóa VI
Quốc hội
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nội dung chuyển biến về mặt nhận thức và thái độ, hành động của đồng bào công giáo từ trước 30/04/1975 đến những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Lý do của sự chuyển biến này : do cách mạng, do lòng yêu nước nồng nàn, lòng yêu chủ nghĩa xã hội thiết tha của đồn
Date Created: 24-06 đến 03-07-1976
Issue Date: 1976
Format: tr. 354-357, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 24.6 đến ngày 3.7.1976)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.