Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17902
Title: Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung ương Đảng, Cao Lạng có khả năng sớm đạt được mục tiêu tự lo liệu về lương thực
Authors: Hoàng Trường Minh
Keywords: Cao Lạng
Kỳ họp 3
Khóa VI
Lương thực
Nghị quyết
Tham luận
Abstract: Thực trạng tình hình lương thực tỉnh Cao Lang trong năm 1977 : thành tựu và hạn chế. Trình bày biện pháp nhằm đảm bảo giải quyết vấn đề lương thực cho tỉnh Cao Lạng : ra sức giáo dục trong Đảng bộ và quần chúng thấy rõ tình hình về đất đai, lao động; phân
Date Created: 19-12 đến 28-12-1977
Issue Date: 1977
Format: tr. 138-141, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 19.12 đến ngày 28.12.1977)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.