Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17976
Title: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Xô, nguồn cổ vũ to lớn đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
Authors: Trần Duy Hưng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Xô
Kỳ họp 4
Khóa VI
Tham luận
Abstract: Ý nghĩa của bản Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Xô, đặc biệt là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân ta đang ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 146-147, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.