Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17986
Title: Vấn đề nhân quyền
Authors: Hoàng Minh giám
Keywords: Kỳ họp 4
Khóa VI
Mỹ
Nhân quyền
Tham luận
Abstract: Vạch trần âm mưu của phương Tây, mà đứng đầu là đế quốc Mỹ trong vấn đề quyền của con người - một đế quốc chuyên đi xâm lược các dân tộc khác bằng chủ nghĩa thực dân mới, lại cố đánh lừa người ta tin rằng bảo vệ quyền con người là cái lõi của chính sách đ
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 180-183, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.