Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17999
Title: Con người làm chủ, làm chủ con người
Authors: Chế Lan Viên
Keywords: Dân chủ
Nhân quyền
Quyền con người
1978
Kỳ họp 4
Khóa VI
Tham luận
Việt Nam
Abstract: Tình hình đất nước ta thời gian trải qua những biến cố của năm 1978 nhằm cho thấy sức mạnh tổng hòa, tổng hợp sức mạnh của con người Việt Nam, của tinh thần, tâm trí Việt Nam
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 229-234, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.