Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18002
Title: Vấn đề nhân quyền
Authors: Trần Kiêm Lý
Keywords: Nhân quyền
Kỳ họp 4
Khóa VI
Nguyên tắc pháp lý
Quyền con người
Tham luận
Abstract: Đề cập đến bốn nội dung cơ bản của quyền con người trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước : quyền yêu nước, quyền làm công dân một nước độc lập tự do, quyền đập tan mọi ý đồ và hành động xâm lược của bất cứ thế lực phả
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 243-246, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.