Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18006
Title: Kiên Giang phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy hai thế mạnh : nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1979
Authors: Võ Thị Liễu
Keywords: Kiên Giang
Kỳ họp 4
Khóa VI
Nghị quyết 228
Tham luận
Abstract: Kết quả lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu của nhân dân Kiên Giang trong năm 1978. Đề nghị với Quốc hội và Hội đồng Chính phủ một số vấn đề nhằm giúp nhân dân tỉnh Kiên Giang khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1979 : nghiên cứu mở r
Date Created: 21-12 đến 29-12-1978
Issue Date: 1978
Format: tr. 257-259, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.