Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18037
Title: Báo cáo của Hội đồng Chính phủ về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của toàn dân và toàn quân ta trước tình hình mới
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Báo cáo
Bảo vệ Tổ quốc
Chiến tranh
Hội đồng Chính phủ
Kỳ họp 5
Khóa VI
Abstract: Báo cáo với Quốc hội về thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc : Chiến tranh biên giới Tây Nam và Chiến tranh biên giới phía Bắc. Chỉ ra âm mưu của chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn Trung Quốc. Nhiệm vụ của toàn dân và toàn
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 21-55, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.