Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18040
Title: Phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc, quân dân Cao Bằng quyết tâm đánh thắng mọi âm mưu bành trướng và bá quyền nước lớn của bọn Trung Quốc xâm lược
Authors: Lương Ích Lập
Keywords: Trung Quốc
Khóa VI
Tham luận
Cao Bằng
Chiến tranh nhân dân
Đoàn kết dân tộc
Kỳ họp 5
Abstract: Giới thiệu những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân, các địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 như : Đoàn 46 của Quân khu, Đoàn 67 bộ đội địa phương tỉnh, dân quân dân tộc Mèo, đồng chí Trương Vă
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 69-75, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.