Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18051
Title: Phụ nữ với nhiệm vụ thay thế nam giới trong lao động sản xuất, phục vụ chiến đấu và đảm đang việc gia đình
Authors: Nguyễn Thị Định
Keywords: Kỳ họp 5
Khóa VI
Phụ nữ Việt Nam
Tham luận
Vai trò
Abstract: Vai trò quan trọng của chị em phụ nữ trong lao động sản xuất, bảo vệ hậu phương khi đất nước có chiến tranh. Nhấn mạnh nhiệm vụ của chị em trong giai đoạn mới phải hăng hái tham gia lao động sản xuất; đảm đang việc nhà gánh vác việc nước thay thế nam giới
Date Created: 27-05 đến 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 111-114, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.