Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18077
Title: Nghị quyết về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta trước tình hình mới
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Kỳ họp 5
Khóa VI
Nghị quyết
Quốc hội
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội về việc nhất trí tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ; quyết liệt biểu dương các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào nước n
Date Created: 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 197-199, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.