Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18078
Title: Nghị quyết về việc thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trực thuộc trung ương
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Côn Đảo
Kỳ họp 5
Khóa VI
Nghị quyết
Quốc hội
Vũng Tàu
Abstract: Quyết nghị của Quốc hội về việc phê chuẩn việc thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo gồm thị xã Vũng Tàu, xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang
Date Created: 30-05-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 200, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 27.5 đến ngày 30.5.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 483,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.