Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18082
Title: Về chức danh Tổng thư ký ở Quốc hội Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Luật tổ chức Quốc hội
Tổng thư ký
Văn phòng Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Phân tích ba mô hình Văn phòng của Quốc hội Việt Nam từ năm 1962 đến nay với lược sử các chức danh lãnh đạo các Văn phòng của Quốc hội Việt Nam. Đề cập vị trí pháp lý và vai trò của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Dự kiến tái lập chức danh Tổng thư ký trong hai trường hợp : trường hợp nội dung, phạm vi, khối lượng công viêc và vị thế Chủ nhiệm VPQH trong Luật Tổ chức Quốc hội không thay đổi; trường hợp khi vị thế của Chủ nhiệm VPQH được nâng cao
Issue Date: 2014
Format: tr. 18-22, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.