Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18097
Title: Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa VI
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kỳ họp 6
Khóa VI
Quốc hội
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Abstract: Trình bày 15 mặt công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội: về bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, về công tác pháp luật, về việc tặng danh hiệu anh hùng và tặng thưởng huân chương, về việc quan hệ với Hội đồng Chính phủ...
Date Created: 23-12-1979 đến 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 89-99, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.