Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18128
Title: Phụ nữ Việt Nam nỗ lực góp phần xây dựng và thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 1980
Authors: Nguyễn Thị Định
Keywords: Kế hoạch nhà nước
Kỳ họp 6
Khóa VI
Năm 1980
Phụ nữ
Tham luận
Abstract: Trình bày tấm gương những chị em phụ nữ có công với cách mạng và sự đoàn kết ủng hộ phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến của phụ nữ các nước; những khó khăn của phụ nữ trong lao động và đề xuất một số vấn đề về thực hiện tốt Kế hoạch nhà nước
Date Created: 23-12-1979 đến 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 217-221, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.