Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18138
Title: Phát huy khả năng tiềm tàng về nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
Authors: Nguyễn Kim
Keywords: Hàng tiêu dùng
Tham luận
Sản xuất
Hàng xuất khẩu
Kỳ họp 6
Khả năng tiềm tàng
Khóa VI
Nguyên liệu trong nước
Abstract: Trình bày những thành tựu và những khó khăn, hạn chế trong sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu của Hà Nội; đề xuất một số kiến nghị: nâng cao nhận thức về quan điểm và chính sách của Nhà nước, sớm ban hành điều lệ về giá thành...
Date Created: 23-12-1979 đến 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 250-253, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.