Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18142
Title: Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Kế hoạch nhà nước năm 1980
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kế hoạch nhà nước
Kỳ họp 6
Khóa VI
Năm 1980
Nghị quyết
Nhiệm vụ
Abstract: Toàn văn Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Kế hoạch nhà nước năm 1980: tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của Kế hoạch nhà nước năm 1980, thông qua Kế hoạch nhà nước năm 1980 với các chỉ tiêu: tổng sản l
Date Created: 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 264-265, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.