Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18144
Title: Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI
Kỳ họp 6
Khóa VI
Nghị quyết
Abstract: Toàn văn Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI: căn cứ pháp luật và nội dung quyết nghị: kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội của khóa VI, giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII vào thời gian t
Date Created: 29-12-1979
Issue Date: 1979
Format: tr. 267, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 23.12 đến ngày 29.12.1979)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.