Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18160
Title: Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô về việc Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp mới (12/1980)
Authors: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Keywords: Đoàn đại biểu thủ đô
Hiến pháp
Kỳ họp 7
Khóa VI
Lời chào mừng
Quốc hội khóa VI
Abstract: Toàn văn lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô về việc Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp mới (12/1980) kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa VI
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 135-136, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.