Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18190
Title: Hiến pháp đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật nước nhà cũng như khoa học kỹ thuật thủy lợi được phát triển mạnh mẽ
Authors: Nguyễn Văn Cung
Keywords: Khóa VI
Nền móng
Phát triển mạnh mẽ
Tham luận
Hiến pháp
Kỳ họp 7
Khoa học kỹ thuật
Thủy lợi
Abstract: Đi sâu vào một số điểm trong Hiến pháp có quan hệ trực tiếp đến những hoạt động của ngành Khoa học kỹ thuật thủy lợi: Về số lượng tài nguyên không được phân phối đều; Đối 4ợng phục vụ của ngành thủy lợi; Phương hướng nhiệm vụ để phát triển các lĩnh vực k
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 234-236, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.