Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18199
Title: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vấn đề nhân quyền
Authors: Phạm Thị Thanh Vân
Keywords: Hiến pháp
Kỳ họp 7
Khóa VI
Tham luận
Vấn đề nhân quyền
Abstract: Trình bày về vấn đề nhân quyền trong quan hệ giữa công dân với Nhà nước và tập thể; Quan điểm xã hội chủ nghĩa về Nhân quyền; Mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ; Các quyền cơ bản và tự do dân chủ của con người
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 265-271, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.