Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18241
Title: Tuổi trẻ phát huy tinh thần làm chủ tập thể và vai trò xung kích sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Keywords: Thực hành tiết kiệm
Xung kích sáng tạo
Tinh thần làm chủ tập thể
Tuổi trẻ
Tham luận
Thi đua lao động
1981
Kế hoạch Nhà nước
Kỳ họp 7
Khóa VI
Abstract: Những hoạt động tích cực của Đoàn thành niên như phát huy tinh thần "ba xung kích làm chủ tập thể", động viện thanh niên đi đầu trong sản xuất, ủng hộ việc phát động phong trào lao động sản xuất, hướng về sản xuất nông nghiệp mở mang các vùng kinh tế mới,
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 417-420, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 94.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.