Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18242
Title: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp
Keywords: Chăn nuôi
Đẩy mạnh phát triển
Kỳ họp 7
Khóa VI
Sản xuất nông nghiệp
Tham luận
Abstract: Trình bày về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Hưng, những bước đầu có kết quả tốt đẹp, tuy vậy trong công tác chăn nuôi ở tỉnh Hải Hưng vẫn còn nhiều khó khăn về: Thức ăn cho chăn nuôi; Về giống gia súc; Công tác
Date Created: 11 đến 26-12-1980
Issue Date: 1980
Format: tr. 421-423, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khoá VI.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 11.12 đến ngày 26.12.1980)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 95.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.